5.11 Zaangazowanie pracowników

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia EMAS, zalozeniem systemu zarzadzania srodowiskowego jest promocja ciaglej poprawy dzialalnosci srodowiskowej organizacji poprzez czynny udzial pracowników organizacji.

Istotne jest, aby pracownicy spostrzegali dzialania na rzecz ochrony srodowiska jako mozliwosc, sposród wielu innych, poprawiajaca warunki i organizacje pracy.

Wymaganie

Rozporzadzenie EMAS, Zalacznik I-B, punkt 4.

W uzupelnieniu wymagan sekcji A niniejszego zalacznika, nalezy dazyc do zaangazowania pracowników w proces ciaglej poprawy efektów dzialalnosci srodowiskowej organizacji. W tym celu nalezy stosowac odpowiednie formy uczestnictwa, takie jak system ksiag z sugestiami lub praca zespolowa nad poszczególnymi projektami lub komitety srodowiskowe. Organizacje uwzgledniaja wytyczne Komisji w sprawie stosowania najlepszej praktyki w tej dziedzinie. Przedstawiciele pracowników sa wlaczani w realizacje procesu, jesli wyrazaja takie zyczenie.

Spelnienie wymagania

Zapewnienie zaangazowania pracowników wymaga odpowiedniego przeszkolenia oraz systemu informowania. Udzial pracowników powinien byc utrzymywany na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

Organizacja posiadajaca wdrozony i funkcjonujacy system zarzadzania srodowiskowego powinna byc w stanie przedstawic, jakie srodki zastosowala do aktywnego zaangazowania pracowników. Takimi narzedziami moga byc na przyklad:

Uwaga: Slabe zaangazowanie pracowników jest bolaczka wielu polskich organizacji. Istotnym czynnikiem ulatwiajacym udzial pracowników jest przyklad z góry oraz premiowanie np. propozycji usprawnien poprawiajacych oddzialywanie na srodowisko. Miedzynarodowe koncerny dzialajace w Polsce twierdza, ze polscy pracownicy czesto przewyzszaja kreatywnoscia pracowników z innych krajów. Zagadnieniem podstawowej wagi jest znalezienie sposobu wyzwalajacego ta aktywnosc. Wydaje sie, ze stworzenie systemu nagród dla pracowników, którzy osiagaja ponadprzecietne osiagniecia lub zaproponuja jakies udoskonalenie prowadzace do zmniejszenia wplywów na srodowisko jest jednym z dobrych rozwiazan.

Stworzenie podstaw do czynnego zaangazowania sie pracowników nalezy rozwazyc juz w pierwszych etapach wdrazania systemu zarzadzania srodowiskowego. Dobra praktyka jest wlaczenie personelu do pracy nad systemem na wszystkich poziomach i etapach m.in. do:

Dokumentacja i zapisy

Rozporzadzenie EMAS nie naklada konkretnych obowiazków zwiazanych z dokumentowaniem i prowadzeniem zapisów w zwiazku z zaangazowaniem pracowników. Jezeli jednak zwiekszanie zaangazowania jest prowadzone poprzez okreslenie ról, zakresów odpowiedzialnosci i uprawnien lub tez szkolenia nalezy stosowac zasady opisane w we wczesniejszych punktach.